vinameed.vn
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 112.741
Tổng số Thành viên: 0
Số người đang xem: 9
Hướng dẫn tính tải lạnh bằng tay
Hướng dẫn tính tải lạnh bằng tay
    Nội dung bài viết 1 Hướng dẫn tính tải lạnh bằng tay chi tiết 1.1 I. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT TỔNG QUÁT 1.1.1 A. Công thức xác định nhiệt thừa 1.1.2 B. Công thức xác định ẩm thừa 1.2 II. TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA 1.2.1 a) Nhiệt toả từ máy móc 1.2.2 b) Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng 1.2.3 c) Nhiệt tỏa từ người 1.2.4 d) Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm 1.2.5 e) Nhiệt toả từ thiết bị trao đổi nhiệt 1.2.6 f) Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính 1.2.7 g) Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che 1.2.8 h) Nhiệt tỏa do rò lọt không khí qua cửa 1.2.9 i) Nhiệt thẩm thấu qua vách 1.2.10 k) Nhiệt thẩm thấu qua trần 1.2.11 l) Nhiệt thẩm thấu qua nền 1.2.12 m) Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hướng vách 1.3 III. TÍNH TOÁN ẨM THỪA 1.3.1 a) Lượng ẩm do người tỏa 1.3.2 b) Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm 1.3.3 c) Lượng ẩm bay hơi từ sàn ẩm 1.3.4 d) Lượng ẩm do hơi nước nóng tỏa ra 1.3.5 e) Lượng ẩm do không khí lọt mang vào 1.3.6 ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THIẾT KẾ HVAC
Xem chi tiết>>
Trang: 1